Gervė

Matyti jas – neištikimi draugai;

Skrendančios – geros žinios;

Tupinti – ryžto trumas;

Šokinėjanti – geri laikai ateina, sėkmingi;

Lesanti – triukšmingas džiaugsmas.