Glamonėjimas

Glamonėti savo tėvus – didelė apgavystė;

Glamonėti merginą – gerą ir laimingą gyvenimą;

Glamonėti merginai vyrą – didelį, džiaugsmą ir pasisekimą meilėje;

Glamonėti nepažįstamus žmones – persiskyrimą su mylimu žmogumi;

Glamonėti biaurią moterį – nelaimingą gyvenimą.