Globotojas

Regėti jį – turi atsižvelgti į savo pareigas;

Tapti juo – neturi kištis į svetimus reikalus.