Graborius, Laidžius

Regėti jį – laukia tave mirštant.