Grafinas

Pilnas grafinas – netikėti ir nemalonūs svečiai;

Vanduo grafine – pasipūtimas, iš kurio šaipysis draugai bei šeimos nariai;

Sudaužyti grafiną – pasiryžimas pamiršti praeitį, permainos;

Gerti iš grafino – darbas, kuriam negalėsite skirti daug laiko.