Grėbti

Grėbiant šieną matyti – didelį džiaugsmą;

Pačiam grėbti – gerą pasisekimą;

Grėbėjas matyti dainuojant – laimingą ateitį;

Jeigu grėbėjos su pjovėjais žaidė, tai didelę gėdą turėsi;

Sugrėbtas kupetas šieno matyti – turtingumą;

Matyti šieno kupetas pūvant nuo lietaus – ūkininkams sunkius metus, o šiaip žmonėms nepasisekimas;

Bjaurią bobą grėbiant šieną matyti – nuliūdimas.