Griuvėsiai

Griuvėsius matyti – saugokis nelaimingų atsitikimų;

Matyti griuvėsius naujos medžiagos ir vaikštinėti po griuvėsius – sunkų ir nelaimingą darbą;

Matyti griuvėsius degant – saugokis nelaimės, kad netektų nukentėti;

Iš griuvėsių vėl ką nors nauja statyti – pasirūpink viską naują padaryti;

Matyti daug darbininkų prie griuvėsių dirbant – džiaugsmas.