Grotos

Matyti grotas geležinės – būsi apsaugotas;

Žiūrėti pro jas – daug neteksi per savo neprieinamumą.