Gulėjimas

Gulėti ore – tolimas kelias;

Palapinėj – gera ateitis;

Vežėčiose – geri prekybiniai santykiai;

Bažnyčioj – būsi apšmeižtas;

Gulėti su nepažįstamu žmogumi – amžiną laimę;

Gulėti su motina – reiškia neaiškią draugystę;

Gulėti su nuskurdusiu elgeta – didelį šeimyninį skurdą.