Išžudymas

Išžudyti ką nors sapne – esi ar būsi persekiojamas;

Savo šeimą išžudyti – kažkas gali tau kerštauti ar tiesiog patirsi gėda.