Įtaiga

Sapne kažką paveikti įtaiga – kažkam padėsi;

Pačiam būti paveiktam – valios trūkumas.