Jaunikaitis

Jaunikaitį matyti sėdintį ir galvojantį – blogus sumanymus;

Jaunikaičiu pačiam būti reiškia garbingą gyvenimą;

Matyti jaunikaitį po gražų sodą vaikščiojant su panele – vyrams nusiminimą, o moterims laimingą meilę;

Jaunikaitį susižiedavusį matyti – didelį džiaugsmą;

Daug jaunikaičių matyti dainuojant – didelį džiaugsmą turėsi šokiuose.