Javai

Augantys javai – sėkmė, palaima;

Kuliami – laimingai baigsi sunkų darbą;

Pjaunami – galimas pasisekimas;

Vežami į klojimą – sveikata;

Pačiam kulti javus – pelningas darbas, projektas.