Kalakutas

Girdėti burbuliuojant – greit teks susidurti su bepročiu;

Kalakutą nupirkti turguje reiškia netikėtą vargą;

Kalakutą girdėti – nusikratymas nuo visokių bėdų; kalakutą papjauti – gerą namų santaiką;

Matyti kalakutą pastipusį – saugokis nelaimingo nuotykio;

Daug kalakutų matyti – turtingumą;

Duoti kalakutams lesti – geraširdiškumą.