Kalėdos

Kalėdų šventę švęsti – didelę laimę ir gerus pasisekimus gyvenime;

Kalėdų valgius gaminti arba juos valgyti – džiaugsmą;

Per Kalėdas girtam būti – netikėtą nelaimę ir gėdą;

Gerti taurę kompanijoj per Kalėdas už visų dalyvių sveikatą – laimingą ateitį.