Kalvis

Matyti kalvį kaustant arklius – sunkų ir niekad nebaigiamą darbą;

Kalvį matyti kalant raudoną geležį – didelę sveikatą ir patvarumą darbuose;

Kalvį sergant matyti – sunkią ir netikėtą ligą;

Su kalviu muštis ir jį nugalėti – savo priešus nugalėsi ir iš jų pasijuoksi;

Pačiam kalviu būti – netikėtą nelaimę;

Kalvį visą paišiną matyti – greit teks nuo savųjų turėti didelį nemalonumą;

Kalvį matyti fajetoną kaustant – turtų ir garbės pakilimą;

Matyti karo kalvį – didelį džiaugsmą ir gerus pasisekimus gyvenime;

Matyti kalvį prisigėrusį degtinės – netikėtus nemalonumus ir nuostolius;

Būti kalvio troboje ir gerti degtinę – daug rūpesčių.