Karieta

Matyti arba joje važiuoti – turtų padidėjimą ir garbę;

Būti pačiam vežiku – greit būsi paaukštintas tarnyboje;

Važiuoti karietoje ir iš jos iškristi – garbės netekimą;

Su gražiais arkliais važiuoti – gerą pasisekimą gyvenime.