Karoliai

Matyti arba juos turėti – moterims išdidumą, o vyrams garbę;

Karolius gintarinius turėti – atsivertimą į savo tautybę;

Karolius raudonus turėti – didelę meilę;

Geltonus – geras, bet nesėkmingas gyvenimas;

Juodus karolius matyti arba juos turėti – reiškia gedulą;

Išbarstyti karolius – daug nemalonumų;

Surinkti išbarstytus karolius – didelių turtų įgijimą.