Karveliai

Matyti – gerą ir naudingą kelionę;

Karvelį lekiantį per savo trobas matyti – greit susilauksi laiško iš mylimo žmogaus;

Karvelį pagauti – didelius turtus;

Karvelį pagauti čigonui – turtų netekimą;

Karvelius burkuojant matyti – turėsi gerą darbą per kurį praturtėsi;

Svetimus karvelius gaudyti – saugokis, kad kas nors neįveltų į vagystę;

Karvelius bučiuojantis matyti – karštą meilę;

Laukinius karvelius matyti – visuomenė džiaugsis tavo nuveiktais darbais;

Raudonus karvelius matyti – nepaprastą džiaugsmą.