Kauleliai

Lošiamuosius kaulelius matyti arba su jai lošti – nesusipratimą tarp draugų;

Pralošti pinigus arba šiaip kokius nors daiktus – reiškia didelius nuostolius;

Kaulelius mėlyti – nusiminimą;

Aplošti kauleliais savo draugus – gerą sumanymą.