Keleivis

Keleivį einant matyti – greit išgirsi negerą naujieną;

Matyti suvargusį keleivį – greit susilauksi didelio skurdo;

Keliauti per nepažįstamus žmones – saugokis užpuolikų;

Keleivį alkaną pavalgydinti – didelę garbę.