Kelias

Eiti lygiu keliu – gyvenimas be rūpesčių;

Tiesus – greitas sumanymų įvykimas;

Nelygus, blogas – kliūtys;

Vingiuotas – pasisekimas dar toli;

Siauras – tikslą gali pasiekti tik vienu būdu.