Kiaušiniai

Pirkti kiaušinius – gyvenimo pagerėjimas;

Valgyti – susižadėjimas;

Matyti kiaušinio kevalą – gedėjimas;

Imti iš gūžtos – ištekėti už našlio su vaikais;

Sudaužyti – nemalonumą;

Kepti juos – pokalbiai.