Koplyčią

Matyti arba joje būti – mirtį;

Giedoti koplyčioje – žmogaus nusiraminimą;

Statant koplyčią matyti arba pačiam statyti – gailestingumą;

Eiti melstis į koplyčią – labdaringumą ir sielos džiaugsmą;

Matyti koplyčioje jaunimą giedant – didelį džiaugsmą;

Į koplyčią numirėlį nešti – išbridimą iš vargų.