Kryžkelė

Stovėti joje – neturi tvirto nusistatymo.