Kūčios

Sapnuoti arba valgyti – didelį džiaugsmą;

Dalinti kūčių plotkeles – meilę ir nepaprastą džiaugsmą draugijoje;

Matyti kūčių eglaitės žvakutes – tavo viltis nueis niekais;

Sapnuoti kūčių eglaitę visokiais papuošalais papuoštą – apsišvietimą;

Matyti eglaitės žvakutes gęstant – aukštą išsilavinimą;

Prie degančių kūčių eglaitės vaikus matyti – garbingą ir naudingą gyvenimą;

Kūčias bendrai valgyti – reiškia didelį ir naudingą bendrą darbą;

Kūčių dieną šokti – netikėtą malonumą;

Kūčių vakare giedoti – gerą ir linksmą gyvenimą;

Kūčias valgyti su kunigais – gerą ir naudingą sumanymą;

Per Kūčias būti girtam – nelaimę.