Kuilį

Matyti supykusį – nebijok savo priešų, nes jie stengsis tave įbauginti;

Kuilį matyti nesupykusį, net ramiai einantį – saugokis, kad tavęs kas nors neužpultų.