Kulšys

Plačias matyti – didelę sveikatą;

Kulšis sutinusias matyti – saugokis, kad kojos nesusižeistum;

Kulšį sužeistą matyti – žmonių vargus;

Kulšis gražias matyti – moterims didelę sveikatą, o vyrams – gerą pasisekimą meilėje.