Kulti

Kulti įvairius javus – sunkų, bet pelningą darbą;

Iškultus javus vežti į namus – turtingumą;

Kulti javus su spragilais – sunkų, bet naudingą darbą.