Kūnas

Regėti savąjį – laiminga santuoka;

Sužeistas – pavojaus išvengimą;

Mazgoti jį – turi atlyginti už nuoskaudą.