Kurmis

Regėti jį – nemandagiai pasielgs su tavim.