Kūtė, tvartas

Matyti arba joje būti – gerą ir laimingą gyvenimą;

Kūtėje gyvulius šerti – gerą gyvulių pasisekimą;

Pačiam kūtėje gyventi – didelį skurdą ir vargą;

Kūtė tuščia – greit turėsi nuostolių.