Kvotimas

Laikyti jį – po sunkios kovos pasiekti tikslą.