Laidžius, graborius

Regėti jį – laukia tave mirštant.