Liepsna

Regėti ją – pinigai;

Liesėti – rūpesčiai.