Lojimas

Girdėti šuns lojimą – paklausyk draugų įspėjimų.