Lošimas

Lošti kortomis – apgaulingą sumanymą – biznis nesiseks;

Lošiką matyti arba su juo lošti kortomis – gerą ir naudingą darbą;

Pralošti pinigus – didelius nuostolius;

Matyti lošikus mušantis tarp savęs – greit teks matyti nemalonių dalykų;

Pačiam mušti lošikus – didelį džiaugsmą;

Pralošti svetimų žmonių pinigus – nemalonumą ir nepasisekimus;

Matyti lošikus gudraujant – saugokis apgavikų;

Matyti kunigą kortomis lošiant – pasirūpink, kad kunigas nepadarytų nemalonumų;

Lošiamosias kortas matyti sapne – rūpestis.