Lova

Tuščia – artimo žmogaus mirtis;

Gulėti joje – susirgimas;

Nešvari – namų negarbė;

Suvelta – tavo slėpinys išeis aikštėn;

Gražiai paklota – rimtis;

Svetimas lovoj – nesutikimas santuokoj.