Lukštenimas

Lukštenti ką – tolimo giminiečio mirtis.