Lūpos

Lūpas dideles matyti – saugok savo turtus, kad kiti neeikvotų;

Negalėti atčiaupti lūpų – netikėtą limpamą ligą;

Atkištas lūpas matyti – nesusivaldymą;

Sužeistas lūpas matyti – saugokis, kad už liežuvį negautum nuo ko nors mušti;

Lūpas sutinusias matyti – didelį paniekinimą;

Lūpas apžėlusias matyti – nešvarumą ir vargus.