Miežiai

Miežius matyti augančius – didelį pasisekimą ūkininkavime;

Miežių kruopas valgyti – didelį pasisekimą darbuose;

Miežius vežti – turtų padaugėjimą;

Miežius pjauti arba kulti – turtingumą;

Pageltusius miežius matyti – ūkininkams blogą maistą;

Šiaip žmonėms – vargingą gyvenimą;

Miežių duoną kepti – maisto trūkumą.