Mūras

Lipti per jį – kliūčių įveikimas;

Neperlipti per jį – nepasieksi savo tikslo;

Nugriauti – gausi mylimą asmenį;

Regėti griūvantį – pavojus šeimai.