Mūšis

Regėti jį – turėti priešų;

Dalyvauti jame – mylimoji apvils.