Muštynės

Regėti jas – nusivilti meilėj;

Muštis – turėti priešų.