Mylėti

Mylėti sapne jauną merginą – džiaugsmas, nugalėsite visus sunkumus;

Mylėti seną moterį – liūdesys;

Save mylėti – patenkinsite geismus ir turėsite naudos;

Nemylintį žmogų mylėti – išlaidos ar netikėti nuostoliai;

Meilės jausmus sapne su kokiu nors asmeniu vienas kitam išsakyti – liūdesys, tą meilės prisipažinimą nutraukti – garbingai nugalėsite visus savo priešus;

Mylimam žmogui prisipažinti, kad jį mylite – moterų pinklės;

Mylėtis sapne senam žmogui su jauna mergina – didelė ir netikėta laimė;

Mylėtis jaunam su sena pana – būsite paniekinti. Besimylint susipykti – saugokitės moterų.