Nebylys

Būti juo – perdaug pasitiki;

Regėti nebylius – pasieksi aukštą vietą.