Oda

Oda graži, skaisti – būsi mylimas;

Susiraukšlėjusi – ilgai gyvensi.