Orarykštė

Orarykštę matyti – neturtingiems didelę laimę;

Turtingiems – išgąstį dėl netikėtos nelaimės;

Orarykštę matyti iš vakarų pusės – turtuoliams laimę, o vargšams – gerą uždarbį;

Matyti orarykštę ties savo galva – netikėtą ligą.