Ožka

Melžti ją – liga šeimoj;

Pjauti – pakliūti į keblumus.