Pabaisa

Pabaisą su daug galvų matyti – saugokis gyvulių, kad jie tavęs nesužeistų;

Pabaisą išsižiojusią matyti – saugokis blogų žmonių, kad netektų nukentėti.